How would you like to support this Campaign?

Support this campaign by adding to your profile picture ?

+
=

Don't worry, you'll get a chance to preview your Twibbon before it is added.

www.duspelarroll.se ?

Kampanjsajt för uppmärksamhetsveckan Spela roll!

Tweet my support on Twitter ?

Post to my Facebook wall ?

Update your Facebook cover ?

Download Facebook Cover

Download the Facebook cover and then upload to Facebook as your cover photo.

Other ways to show your support

Download the Twibbon

Campaign Details

by Anna Raninen awhile ago

Alltför många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Många av barnen kommer att klara sig bra. Barn som växer upp i familjer... more →

287

supports

Share this Campaign

http://twb.ly/1hFWIu6

Recent Activity