How would you like to support this Campaign on Twitter?

Add a Twibbon to my profile picture ?

+
=

Don't worry, you'll get a chance to preview your Twibbon before it is added.

Tweet my support on Twitter ?

More ways to show Support

Campaign Details

by Standa Havlíček awhile ago

Jako symbol přijetí lékárnického slibu a symbol ochoty plnit jeho zásady si můžete ke své profilové fotografii přidat logo národní stavovské orga... more →

16

supports

Share this Campaign

http://twb.ly/R44VSDZD