How would you like to support this Campaign?

Support this campaign by adding to your profile picture ?

+
=

Don't worry, you'll get a chance to preview your Twibbon before it is added.

Ja till Kaftrio ?

Tweet my support on Twitter ?

Other ways to show your support

Download the Twibbon

Campaign Details

by Lisa Alexandersson awhile ago

Uppmärksamma - JA till Kaftrio att läkemedlet ska ingå i läkemedelsförmånen. I höst kommer beslut att tas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket... more →

383

supports

Share this Campaign

https://twibbon.com/support/ja-till-kaftrio

Recent Activity