How would you like to support this Campaign?

Support this campaign by adding to your profile picture ?

+
=

Don't worry, you'll get a chance to preview your Twibbon before it is added.

Tweet my support on Twitter ?

Post to my Facebook wall ?

Other ways to show your support

Download the Twibbon

Campaign Details

by Lisa Alexandersson awhile ago

Ja till Kaftrio - Vi vill med detta uppmärksamma vårt behov att få tillgång till Kaftrio och att det ska ingå i läkemedelsförmånen och högkostnads... more →

199

supports

Share this Campaign

https://twibbon.com/support/ja-till-kaftrio

Recent Activity