How would you like to support this Campaign?

Support this campaign by adding to your profile picture ?

+
=

Don't worry, you'll get a chance to preview your Twibbon before it is added.

Fler sätt att påverka! ?

På vår kampanjsida hittar du bland annat rapporten "Åtta myter om personlig assistans", mailadresser till dina riksdagspolitiker och en mall för hur du kan skriva en insändare.

Tweet my support on Twitter ?

Post to my Facebook wall ?

Login to Post

Don't worry, you'll get a chance to preview before you post.

Other ways to show your support

Download the Twibbon

Campaign Details

by Henrik Petrén awhile ago

Just nu förlorar många barn och vuxna personlig assistans och andra LSS-insatser p g a snävare behovsbedömningar och besparingsdirektiv från regeri... more →

4,875

supports

Share this Campaign

http://twibbon.com/support/assistansärfrihet-räddalss

Recent Activity