How would you like to support this Campaign?

Support this campaign by adding to your profile picture ?

+
=

Don't worry, you'll get a chance to preview your Twibbon before it is added.

Tweet my support on Twitter ?

Post to my Facebook wall ?

Other ways to show your support

Download the Twibbon

Campaign Details

by Lararforbundet awhile ago

I Lärarförbundet är vi 232 000 som gillar mångfald. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att värna demokratin och att fostra eleverna till respekt ... more →

84

supports

Share this Campaign

https://twibbon.com/support/skolledare-mot-rasism

Recent Activity